دکتوران ما

دکتوران ما

عزیزالرحمن امیری

عزیزالرحمن امیری

متخصص عقلی و عصبی

فارغ التحصیل فاکولته ی طب پوهنتون هرات، سال 1386. تخصص خود را در بخش عقلی و عصبی در سال 1395 در شفاخانه ی حوزوی هرات تکمیل نموده و دوره ی سایکیاتری را در بیمارستان 17 شهریور مشهد (ایران) در حال تحصیل اند. ایشان عضو انجمن سایکیاتریست های سارک (جنوب آسیا) و مسئول سرویس عقلی و عصبی در شفاخانه ی افغان آریا میباشد.

محمد جان شفیق

محمد جان شفیق

متخصص جراحی عمومی

 فراغت از فاکولته طب پوهنتون هرات در سال 1358، تخصص جراحی عمومی در شفاخانه ی جمهوریت و 400 بستر کابل در سال 1362، جراحی لاپراسکوپی را در آلمان، در سال 1390 و در ایتالیا در سال 1392 تکمیل نمود. ایشان همچنان عضو کدر علمی دیپارتمنت فالکوته طب پوهنتون هرات میباشد.

عبدالعلی نجم

عبدالعلی نجم

جراح مغز و اعصاب

فارغ سال 1379، از فاکولته ی طب پوهنتون هرات. تخصص خویش را از دانشگاه فردوسی مشهد، در بخش جراحی اعصاب، در سال 1387، تخصص اوعیه انومالی های اطفال را در شفاخانه ی شیخ مشهد، در سال 1390، و دوره ی فوق تخصص اوعیه مغز را در پولند، در سال 1394،  تکمیل نمود.

فیض احمد قاضی زاده

فیض احمد قاضی زاده

بنیانگذار و مدیر عامل

طب معالجوی را در سال 1386، در پوهنئحی طب پوهنتون هرات، موفقانه به پایان رسانیده و دوره ی تخصص را در رشته ی اُرتوپیدی-تروماتولوژی در سال 1392 سپری نمود. ایشان مؤسس، رئیس و مدیر مسئول شفاخانه ی افغان آریا بوده، وهمچنان ریاست شرکت تولیدی-تجارتی طب اندیشان را به عهده دارد.

عبدالوهاب افشار

عبدالوهاب افشار

متخصص اطفال

فارغ التحصیل سال 1381 از فاکولته ی طب پوهنتون هرات، که بعد از فراغت دوره ی سه ساله ی تخصص در بخش اطفال را در شفاخانه ی حوزوی هرات مؤفقانه سپری نموده و مدت چهارده سال را در عرصه طبابت در شفاخانه ی حوزوی و شفاخانه های خصوصی، در خدمت مردم هرات مشغول فعالیت بوده است.

قدرت الله شیرزاد

قدرت الله شیرزاد

متخصص داخله عمومی

 فارغ فاکولته ی طب پوهنتون هرات، سال 1382. دوره ی تخصص در داخله ی عمومی را در سال 1386 به اکمال رسانیده و مدت دو سال ترینر متخصص داخله ی عمومی بوده، و فیلوشیپ نفرولوژی و همودیالیز را در شفاخانه های اتاترک و انکارای کشور ترکیه تکمیل نمود. ایشان همچنان دارای مدرک آموزش دوره ی نفرولوژی در ایران نیز میباشد.

توریالی سبحانی

توریالی سبحانی

جراح عمومی

ایشان در سال 1377 وارد فاکولته طب هرات گردید و پس از فراغت از فاکولته دوره ی 5 ساله  تخصص جراحی عمومی را در شفاخانه ی حوزوی هرات مؤفقانه سپری نموده، دوره ی 2 ساله در بخش اندوسکوپی و امراض جهاز هضمی را در کابل، و دوره ی فیلوشیپ اندوسکوپی درمانی را در ایران آموزش دیده است.

بلال ناصر فقیریار

بلال ناصر فقیریار

متخصص اورتوپیدی

فارغ التحصیل فاکولته ی طب پوهنتون هرات که از فراغت در سال 1385، دوره ی شش ساله تخصص را در بخش ارتوپیدی و تروماتولوژی را مؤفقانه در شفاخانه ی وزیر محمد اکبر خان کابل و شفاخانه ی حوزوی هرات سپری نمود. مدت 10 سال است که مصروف خدمت به مردم هرات، در بخش های دولتی و خصوصی میباشد.

داریوش شفیق

داریوش شفیق

جراح عمومی

فارغ التحصیل فاکولته طب هرات که بعد از فراغت، دوره ی پنج ساله تخصص جراحی عمومی را در شفاخانه ی حوزوی هرات مؤفقانه سپری نموده و سپس بعنوان استاد عضو کدر علمی فاکولته طب هرات شد. همچنان دوره ی فیلوشیپ پیوند کلیه را در کشور ایران سپری نموده و مدت 10 سال است که در بخشهای مذکور فعالیت دارد.

ادریس خیراندیش

ادریس خیراندیش

متخصص داخله عمومی

فارغ التحصیل فاکولته طب هرات، سال 1385، بعد از سپری نمودن امتحان انترنیست در وزارت صحت عامه شامل پروگرام تخصص در بخش داخله عمومی گردید. پس از ختم دوره ی تخصص در سال 1391 به صفت متخصص داخله عمومی در شفاخانه ی افغان آریا ایفاء وظیفه مینماید.